COVID 19 a výstavy

Žiaľ, mnohé z výstav boli kvôli epidemiologickej situáci u nás i v zahraničí zrušené úplne, alebo boli presunuté na iný neskorší termín alebo ak sa v danom pôvodnom termíne uskutočnili (-ia), tak za obmedzených podmienok. Tými býva najčastješie limitovanie počtu účastníkov (t.č. leto 2020 max 1000 ľudí na hromadnej akcii), vylúčenie divákov a verejnosti ako aj limitovanie počtu teamu 1 vystavujúci - 1 pes (alebo viac psov, avšak bez možnosti zúčastniť sa ako pár či celá rodina). Nateraz (február 2021) je situácia ohľadne výstav neplánovateľná, všetko závisí od vývoja epidemiologickej situácie a templa očkovania. O rozbehnutí výstav budeme našich fanúšikov včas informovať - sledujte nás tu na webe i FB skupine Shiba: Kamaráti na venčenie, kde vešáme aktuálne info.


Fotografie z výstav CACIB Brno 2020, CACIB Nitra 2020, autor: J.M.